Misija

Skleisti kultūrą ir skatinti bendruomeniškumą, iniciatyvas bei kultūrines ir socialines inovacijas miegamuosiuose rajonuose.

Vertybės

Sukurti tokias darbo vietas sau bei bendraminčiams, kad kiekvienas galėtų realizuoti save sau patinkančioje veikloje bei šį veikla būtų pripažinta vartotojų bei partnerių. Užsiimti tokia veikla, kuri atitiktų darbuotojų asmenines vertybes.

Ilgalaikiai tikslai

Parengti socialines - kultūrines inovacijas įgyvendinančių NVO metodikos sukūrimą, kas ateityje būtų pagrindu Beepart plėtrai ir tinklo sukūrimui.Sukurti iniciatyvomis „iš apačios" grindžiamą bendruomenės verslą - interaktyvų socialinį tinklapį – virtualią erdvę, kurioje bendruomenės nariai galėtų keistis, pardavinėti, nuomoti daiktus vieni kitiems, teikti reikiamą pagalbą vieni kitiems, megzti glaudesnį tarpusavio ryšį.

Taktika

Viešųjų ryšių kompanijos veiksmai, siekiant skleisti "Beepart" idėją kuo platesniu mastu bei didinti narių „Beepiliečių" bendruomenę. Prašome mums rašyti ką jūs norėtumėte nuveikti bendruomenės labui ar savo malonumui: andrius@beepart.lt

 

 

Vizija

Sukurti kultūrinių įstaigų tinklą, kur vyksta intensyvi kūryba bei inovacijos bendradarbiaujant skirtingoms bendruomenėms, meno institucijoms bei verslo sektoriams.

Organizacijos veiklos tikslai

Suburti aktyviai kuriančią, socialiai atsakingą bendruomenę. Bendradarbiaujant su verslo, valdžios atstovais bei vietine bendruomene atskleisti vietovės identitetą patraukliomis formomis. Akcentuoti tokių centrų naudą bei teigiamą įtaką regioninei plėtrai.

Trumpalaikiai tikslai

Surengti renginį, kurio metu būtų užmegzti glaudesni ryšiai su Pilaitės mokyklų atstovais, moksleiviais, jų tėvais, supažindinama su "Beepart" tikslais, pasiūlytos bendros veiklos galimybės, kas ateityje galėtų išsivystyti į sklandesnį tarpusavio bendradarbiavimą. Surengti renginį verslo ir valdžios atstovams siekiant pristatyti "Beepart" strategiją bei pateikti pasiūlymus bendradarbiavimui.Prekės ženklo užregistravimas, interneto valdos (domeno) pavadinimo apsauga, siekiant apsaugoti savo prekės ženklą.

Tad visus aktyvius žmones kviečiame tapti mūsų savanoriais!

Dirbtuvės yra privačia iniciatyva paremta institucija kuri  vykdo socialinę, edukacinę misiją, todėl būtume labai  dėkingi  jei paremtumėte šį projektą jūsų pasirinkta pinigų suma per elektroninę bankininkystę arba skirdami 2% gpm. Iš karto  jums dėkojame.