Paroda: Sužeista vieta
Menininkė: Aliūtė
Medcenatas: Agnieška Juzefovič


„Sužeista vieta“ yra fotografijų paroda, kurioje apžvelgiama gamtos ir kultūros paveldo situacija Pilaitėje. Pilaitė-vieta, kurioje mes gyvename- įsikūrus įspūdingos gamtos apsuptyje, turi savo kultūrinę istoriją ir būtų labai yra graži, tačiau šiuolaikinis žmogus savo veikla ją sužeidė, įsibrovė į gamtą, griauna kultūrinį paveldą. Nors įprastai yra stengiamasi savo gyvenamą vietą puošti, tobulinti, paroda klausia, kas nutiko šiuolaikiniam žmogui, kad jis ėmė bjauroti tą vietą, kurioje gyvena. Paroda medijų priemonėmis atlika tą patį triuką, kuris matomai suveikia tokiems kenkėjams, kai jie praeina pro savo sužalotą vietą-greičiausiai užsidėjus kažkokį sąmonės filtrą, kuris pagražina realybę, užmaskuoja subjaurotą vaizdą. Nuotraukose keliamas klausimas ar tai, kad mes uždėjome filtrus, estetizavome „sužalojimo“ vaizdus, pateisina tokį elgesį? 

------

EN

Exhibition: wounded place
Artist: Aliūtė
Sponsored by Agnieška Juzefovič 


„Wounded place“ is photography exhibition, where cultural and natural situation of Pilaitė district is examined. Pilaitė, the place where we live, is situated in beautiful picturesque landscape, it has its cultural history, and would be remarkable place to live, but contemporary human had wounded it with its behaviors, invaded nature, is destroying cultural heritage. It is common sense to decorate and take care of the place one lives in, so the exhibition is questioning what happened to this contemporary human, who started make ugly the very place he lives in. Contemporary medias are used to do the very same trick, that is used by thous, who did wound the place while passing it they obviously put some filter, that mask ugly view. Photographs are raising questions, if thous kind of filters, beautifying of these „wounded“ objects is justifying bad behavior?