Siena/The Wall

Metai: 2007

2007 m. spalio mėnesį Vilniuje pasilankė 18 scenografijos studentų ir 3 dėstytojų grupė iš Ciūricho bei 7 studentai ir vienas dėstytojas iš Oslo. Jie kartu su Vilniaus dailės akademijos studentais ir dėstytojais darbavosi kūrybinėse dirbtuvėse plėtodami Vilniaus – Europos kultūros sostinės 2009 projekto idėją.Per kūrybines dirbtuves studentai pažvelgė į Vilnių kaip į parodų ir performansų erdvę.

Pirmiausia buvo analizuojama miesto erdvė ir pateikti pasiūlymai, kaip pritaikyti miesto erdves tam tikroms projektinėms idėjoms ir konkretiems renginiams.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo palyginami miesto svečių ir vietos gyventojų požiūriai, siekiant globalią sampratą (miestas = scena) perkelti į erdvių detales, derinant šią sampratą su kultūrine produkcija, tematika, tarpusavio prieštaravimais ir kūrybiniu mąstymu.

Dirbtuvės siekė suteikti menininkams ir dizaineriams galimybę dirbant pradėti nuo labai plataus ir kompleksinio pasiūlymo ir pereiti prie konkrečių kultūrinių renginių formavimo detalių.

Šiose kūrybinėse dirbtuvėse jų dalyviai – architektai, menininkai, dizaineriai ir teatralai – dirbo komandomis, sparčiai kūrė ir brėžė idėjų eskizus. Intensyviai dirbdami, per savaitę jie sukūrė kultūrinį žemėlapį, kuris kasdien įgaudavo vis konkretesnius kontūrus. Tūkstantis idėjų įgavo tūkstantį pavidalų.

Tai, kad Vilnius tapo Europos kultūros sostine 2009-aisiais, suteikė projektui reikiamo pagreičio.

Dirbtuvėms vadovavo Ciūricho meno universiteto dėstytojai: scenografė ir architektė Gesa Mueller Von Der Haegen, parodų koncepcijų autorius, dizaineris, architektas Stefan Iglhaut ir menininkas, architektas Lawrence Wallen.

“Siena/The Wall”_ tarptautinės dirbtuvės_Vilnius_2007Grįžti atgal